Ryczałt

od 65zł netto/mc

1 miesiąc gratis

Ewidencja przychodu
Wyliczenie podatku
Deklaracje podatkowe
Obsługa ZUS
Zestawienia dochodów

ZASADY
OGÓLNE

Książka przychodów

od 150zł netto/mc

2 miesiące z 50% rabatem

1 pracownik gratis
Ewidencje przychodów i rozchodów
Wyliczenie podatku
Deklaracje podatkowe
Obsługa ZUS
Zestawienia dochodów
Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Odpisy amortyzacyjne

PEŁNA
KSIĘGOWOŚĆ

Księgi handlowe

od 600zł netto/mc

1 miesiąc 50% rabat

1 pracownik gratis
Ewidencje przychodów i rozchodów
Wyliczenie podatku
Deklaracje podatkowe
Obsługa ZUS
Zestawienia dochodów
Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Odpisy amortyzacyjne
Przygotowywanie planu kont
Sprawozdania dla GUS
Sprawozdania finansowe roczne i kwartalne

Cennik usług księgowych wszystkich rodzajów działalności w wersji PDF